ประกาศกองทุนสวัสดิการกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างสวัสดิการฯ
วันที่ประกาศ : 04/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 694